W krajach Unii Europejskiej wszystkim pasażerom przysługuje taka sama ochrona prawna. Prawa pasażera lotniczego na terenie UE zapewniają obywatelom ochronę, m.in. w przypadku opóźnienia lotu, odmowy wejścia na pokład czy odwołania lotu.

 

Prawa pasażera lotniczego zostały w ujednolicone w całej Unii Europejskiej, zapewniając tym samym jednakowy poziom ochrony pasażerów we wszystkich krajach unijnych, w tym oczywiście także na terenie Polski i Bułgarii.

Unia Europejska chroni prawa osób korzystających z linii lotniczych w takich sytuacjach jak:

  • odwołany lot
  • duże opóźnienie lotu
  • śmierć lub obrażenia odniesione w wyniku wypadku
  • utrata bądź zniszczenie bagażu.

Duże opóźnienie lub odwołanie lotu

W przypadku opóźnienia lotu wynoszącego co najmniej 5 godzin, pasażerowie – tylko w przypadku rezygnacji z lotu – mogą żądać zwrotu należności za bilet. Natomiast odwołanie lotu bez poinformowania o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed odlotem, wiąże się z prawem do odszkodowania finansowego. Odszkodowanie jednak nie przysługuje w sytuacji, gdy przewoźnik lotniczy zaoferował zmianę planu podróży w podobnych ramach czasowych lub odwołanie lotu spowodowane było zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku odwołania lotu lub odmówienia przyjęcia na pokład samolotu podróżny ma prawo do uzyskania pomocy w zakresie wyżywienia, komunikacji oraz zapewnienia noclegu.

W sytuacji, w której pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład lub w przypadku odwołania lotu, linie lotnicze mogą zaproponować kontynuowanie podróży lub zwrot pieniędzy za bilet.

 

Pomoc dla podróżnych z niepełnosprawnością

Prawo Unii Europejskiej zapewnia także specjalną pomoc pasażerom linii lotniczych z niepełnosprawnością ruchową. Od 26 lipca 2008 roku tacy pasażerowie są uprawnieni do odpowiedniej pomocy we wszystkich portach lotniczych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że linie lotnicze wyłączone są z odpowiedzialności w sytuacji, gdy podjęły wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia szkód, a także gdy podjęcie takich środków było niemożliwe.

 

W jaki sposób zgłaszać skargę

Skargi na działania linii lotniczych należy składać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Skarga powinna być wniesiona na piśmie oraz własnoręcznie podpisana przez wszystkich wnoszących skargę lub ich pełnomocnika. Natomiast skargi wnoszone drogą elektroniczną wymagają podpisania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularz skargi można pobrać z tej strony.

 


Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl  |  Opracowano przy współpracy z: Marta Dubiec – radca prawny Gorzów Wielkopolski www.kancelariadubiec.pl