Warna – przewodnik turystyczny

Warna to jedno z największych i najważniejszych miast współczesnej Bułgarii. Jest jednocześnie największym miastem na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego (ma ponad 300 tys. mieszkańców) i jednym z głównych miast turystycznych w Bułgarii.

 

Warna – kilka słów o Warnie

Warna to przede wszystkim duże miasto, z wszelkimi konsekwencjami, pozytywnymi jak i negatywnymi. Tymi negatywnymi są bez wątpienia duże odległości, które musimy pokonać chcąc zwiedzać poszczególne atrakcje w mieście, korki czy bardzo duży tłok w godzinach szczytu. Pozytywnymi są zaś dość dobra komunikacja publiczna, duża liczba sklepów, lokali gastronomicznych i rozrywkowych.

 

Warna – co warto zobaczyć

W Warnie, podobnie jak w każdym mieście nad morzem, obowiązkowym punktem dla każdego turysty jest plaża. W mieście, wzdłuż kilkukilometrowej plaży ciągnie się zadbany Park Primorski do którego prowadzi główny miejski deptak, który nie różni się od tego typu miejsc, które możemy spotkać niemal w każdym kraju.

Warna - deptak - Bulwal Slivnitsa

Warna – deptak – Bulwar Slivnitsa (2018)

Lorem isum

Warna - główne wejście do Parku Primorskiego z bulwaru Sliwnica (2018)

Warna – główne wejście do Parku Primorskiego z bulwaru Sliwnica (2018)

Lorem ipsum

Warna - deptak (bulwar Kniazia Borysa I)

Warna – deptak – bulwar Kniazia Borysa I (2018)

Lorem ipsum

Parki Primorski Warna

Monumentalny pomnik w Parku Primorskim w Warnie (2018)

Lorem ipsum

Plaża w Warnie

Plaża w Warnie – widok z okolic portu na plażę i miasto

 

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy znajduje się w Warnie przy deptaku – bulwarze Kniazia Borysa I. Świątynia zbudowana została w połowie XIX wieku.

Cerkiew Św. Mikołaja Warna

Cerkiew Św. Mikołaja w Warnie – bulwar Kniazia Borysa I (2018)

 

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Warnie – prawosławna katedra metropolii warneńskiej i wielkopresławskiej Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego. Sobór został wzniesiony w II poł. XIX wieku. Położony jest w centrum Warny, na rogu ulic Władysława Warneńczyka i Christo Botewa.

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Warnie (2018)

Lorem ipsum

Car Kałojan (bułg. Калоян, przydomek Rzymianobójca) był carem Bułgarii w latach 1197-1207. Kałojan zginął zamordowany w 1207 roku.

Pomnik cara Kałojana w Warnie

Pomnik cara Kałojana w Warnie (2018)

 

Stefan Karadża – (bul. Стефан Караджа, wł. Stefan Todorow Dimow) – bułgarski bohater narodowy, rewolucjonista walczący o wyzwolenie Bułgarii spod panowania Imperium Osmańskiego. Żył w latach 1840-1868. Zginął przez powieszenie, w wieku zaledwie 28 lat.

Stefan Karadża pomnik - Warna

Pomnik Stefana Karadży (Warna 2018)

 

 

Historia Warny

Historia Warny sięga czasów starożytnych. Około 580 r.p.n.e. w miejscu dzisiejszej Warny powstała grecka kolonia Odessos, należąca do Imperium Rzymskiego, a potem do Bizancjum. W VII wieku miasto zostało zdobyte i zniszczone przez Słowian lub Awarów, którzy założyli nowe miasto, nadając mu dzisiejszą nazwę Warna. Nowe miasto weszło w skład państwa bułgarskiego. W kolejnych wiekach los nie oszczędzał miasta i jego mieszkańców. Warna przechodziła w ręce Imperium Bizantyjskiego, była plądrowana przez Tatarów, a zdobyta przez Turków na długie wieki znalazła się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. W granicach Bułgarii miasto znalazło się dopiero pod koniec XIX wieku (1878 r.). Po II wojnie światowej miasta – tak jak całe państwo bułgarskie – znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. W latach 1949 – 1956 miasto nosiło nazwę Stalin.

Władysław Warneńczyk

Warna - ul. Władysława Warneńczyka

Warna – ul. Władysława Warneńczyka (2018)

Z Warną nieodłącznie łączy się postać Władysława III Warneńczyka, króla polskiego i węgierskiego. 10 listopada 1444 w okolicach Warny doszło do starcia pomiędzy armią dowodzoną przez Władysława III a wojskami tureckimi. Bitwa zakończyła się klęską wojsk chrześcijańskich i śmiercią Władysława III, a sama Warna przez kolejne ponad 400 lat pozostawała pod panowaniem tureckim. Ślady tej historii widoczne są także w dzisiejszej Warnie. W miejscu historycznej bitwy, na obrzeżach dzisiejszej Warny, znajduje się Pomnik – mauzoleum Władysława III Warneńczyka, a jedna z głównych ulic miasta nosi jego nazwę.

Pomnik Władysława Warneńczyka został otwarty przez cara Borysa III w 1935 roku.

VarnaMemorial.jpg
CC BY-SA 3.0, Link